Gårdbesøg

Vigtigt før gårdbesøg

De økologiske landmænd med grise glæder sig til at vise jer det økologiske griseliv.

Der er dog konstateret sygdommen Afrikansk Svinepest flere steder i Europa. Derfor ønsker vi at passe ekstra godt på vores grise. Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig sygdom hos svin, som der ikke findes nogen behandling for. Afrikansk svinepest kan bl.a. smitte via mad. Mennesker kan ikke få sygdommen. Kommer Afrikansk svinepest til Danmark kan det betyde lukning af al udendørs griseproduktion. Derfor skal du overholde nedenstående regler på Sofari: 

  • Du må ikke have været i kontakt med andre grise de sidste 24 timer før dit besøg på en gård. Det gælder også hobby- og kælegrise. 
  • Du skal have været i Danmark de seneste 48 timer før besøget.
  • Vis altid hensyn til dyrene og følg altid landmandens anvisninger.
  • Dyrene må ikke fodres.
  • Du må ikke røre grisene. Mange kærlige klap kan stresse grisene.
  • Mad må kun spises i bestemte afmærkede spise områder. 
  • Vask/sprit altid hænder efter et gårdbesøg og inden du spiser.
  • Vask/rens fodtøj efter Sofari og undgå at slæbe jord med hjem.
  • Tag tøj på, som ikke har været i kontakt med grise.
  • Tag praktisk tøj og solidt fodtøj på. Sofari foregår primært udendørs.

 

Hunde på Sofari

Alle Sofari værterne ønsker ikke, at man tager sin hund med på Sofari.