Smågrise - Sofari

Hvorfor købe økologisk?

Den økologiske tankegang følger produkterne fra mark og stald og videre i forarbejdningen. Her kan du se, hvad der særligt kendetegner de økologiske produkter i marken, i stalden og på bordet.

Flere og flere danskere vælger at købe økologiske fødevarer. Mere end 13 procent af, hvad vi ligger i indkøbskurven i butikkerne er økologiske fødevarer. Når man køber økologiske fødevarer støtter man en fødevareproduktion, hvor man tager særlige he½nsyn til dyrevelfærd, natur og miljø.  

Økologisk produktion er kendetegnet ved: 

• Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed 
• Handelsgødning og kemiske sprøjtemidler bruges ikke
• Brug af organisk gødning fra husdyr og grøngødning
• Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd 
• Husdyrene har god plads i staldene og masser af halm 
• Husdyr skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde mv. 
• En række indgreb på husdyr er ikke tilladt, fx klipning af haler hos grise 
• Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr 
• Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke 
• Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer 

I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Kredsløb, balance, alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug.

I praksis handler det om ude på den økologiske gård at holde hus med sine ressourcer og for eksempel ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører. Det er vigtigt at genbruge næringsstoffer og værne om naturens ressourcer. 

De økologiske husdyr skal leve under forhold, der er i bedst mulig i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov. Køerne skal på græs om sommeren, grisene skal kunne rode i jorden efter orme og hønsene skal selv kunne søge føde i jorden. Husdyrene skal have økologisk foder og masser af grovfoder, der er godt for deres fordøjelse og trivsel. 

Centralt i den økologiske tankegang er, at man anlægger en forsigtighedsbetragtning på de ting, man foretager sig. Det gør man ud fra en tanke om, at naturen er kompleks, og det kan være svært at overskue konsekvenserne af de måder, vi mennesker påvirker miljøet på. Derfor er det for eksempel ikke tilladt at bruge genmodificerede planter og organismer (GMO) i det økologiske jordbrug. 

I forarbejdningen af økologiske produkter er der fokus på at lave en så skånsom forarbejdning som muligt med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer. Kun 53 af de 390 tilsætningsstoffer, som er godkendt til fødevarer i EU, må bruges i økologiske fødevarer. 


I økologisk planteavl er udbytterne typisk 15-30 pct. lavere end i konventionel produktion – alt afhængig af hvilken afgrøde, der er tale om. Husdyrene har mere plads, og produktionen kræver generelt flere arbejdstimer. Derfor er økologiske fødevarer typisk også dyrere end konventionelt fremstillede fødevarer. 

 Du kan kende økologiske fødevarer på det røde Ø-mærke og EU’s grønne økologilogo.

  

Spisesteder (restauranter, kantiner, storkøkkener) har også mulighed for at vise deres økologiske profil med det økologiske spisemærke i guld (90-100 %), sølv (60-90 %) eller bronze (30-60 %). I alt har mere 2500 spisesteder det økologiske spisemærke. 

 

Spisemærket viser, hvor stor en andel af de råvarer køkkenet anvender, der er økologiske.

Læs mere om økologi & dyrevelfærd og grise på voresmad.dk