Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for FØKS

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Foreningen Fremme af Kvalitets Svinekød (FØKS) (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Foreningen FØKS

CVR-nr.: 32241042

Adresse: Axeltorv 3

Postnr.: 1609

By: København V

E-mail: hab@lf.dk

Tlf.: 3339 4033

 

2. Brug af personoplysninger

 1. Levering af vores ydelse:

  Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

  Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

  Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.

 3. Markedsføring:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

4. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: 

Direkte fra dig


5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Levering af vores ydelser:

  Foreningens vedtægter, kontrakt, medlemsvilkår

  Samtykker

  Lovgrundlag

     b. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Cookiepolitik

     c. Markedsføring:

Samtykker

Lovgrundlag

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Koncernforbundne virksomheder herunder de/den DLBR virksomhed, som foreningen er ejer/medejer af, f.eks. når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål og medlemsadministration. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

Offentlige myndigheder, f.eks. skat

L&F, SEGES til medlemsadministration hos L&F.

Forsikringsselskaber, pensionsselskaber vedrørende de ansattes forhold

Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab af foreningen.

Personoplysninger overføres/videregives ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en medlemsservice til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra medlemskabets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookiepolitik

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

​8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive en mail til Hanne Børsch, hab@lf.dk og skriftligt bede om tilbagekaldelse af samtykke med øjeblikkeligt varsel.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 1. august 2018