Gode råd og regler

Der er konstateret sygdommen Afrikansk Svinepest flere steder i Europa. Derfor ønsker vi at passe ekstra godt på vores grise. Afrikansk svinepest er en smitsom og dødelig sygdom hos svin, som der ikke findes nogen behandling for. Afrikansk svinepest kan bl.a. smitte via mad. Mennesker kan ikke få sygdommen. Kommer Afrikansk svinepest til Danmark kan det betyde lukning af al udendørs griseproduktion. Derfor skal du overholde nedenstående regler på Sofari: 

  • Du skal ved ankomst tage overtrækssko på efter landmandens anvisning.
  • Du må ikke have været i kontakt med andre grise de sidste 24 timer før dit besøg på en gård. Det gælder også hobby- og kælegrise. 
  • Du skal have været i Danmark de seneste 48 timer før besøget.
  • Vis altid hensyn til dyrene og følg altid landmandens anvisninger.
  • Dyrene må ikke fodres.
  • Du må ikke røre grisene. Mange kærlige klap kan stresse grisene.
  • Mad må kun spises i bestemte afmærkede spise områder. 
  • Vask/sprit altid hænder efter et gårdbesøg og inden du spiser.
  • Tag tøj på, som ikke har været i kontakt med grise.
  • Tag praktisk tøj og solidt fodtøj på. Sofari foregår primært udendørs.

Alle Sofari værterne frabeder sig af hensyn til grisenes velfærd, at man tager sin hund med på Sofari. 

Læs Landbrug & Fødevarers råd til gæster hos grise her