DET KENDERTEGNER ØKOLOGISK PRODUKTION

Der er cirka 4.000 økologiske landbrug i Danmark, og det økologiske areal vokser år for år. I 2020 udgjorde det knap 12 pct. af det samlede landbrugsareal.

Mange økologiske landbrug er specialiserede med fokus på enten plante- eller husdyrproduktion. Andre producerer et mangfoldigt udbud af produkter, som de sælger direkte til forbrugere gennem gårdbutikker, internethandel eller i samarbejde med lokale butikker. En del gårde sælger også direkte til cateringvirksomheder og restauranter.

Her kan du læse mere om, hvad der kendetegner den økologiske produktion – og særligt den økologiske griseproduktion.